ФК Оборище свиква общо събрание

Време за четене: < 1 минута

Управителният съвет на ФК Оборище (Панагюрище) на основание чл. 12, ал. 5 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно общо събрание на членовете на 05.10.2022 г. от 17:30 часа в гр. Панагюрище, Театър дом–паметник, камерна зала, при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността на сдружението за 2021 г. //проект за решение – Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2021 г.;
  2. Отчет на Контролния съвет на сдружението за 2021 г. //проект за решение – Общото събрание приема доклада на Контролния съвет за 2021 г.;
  3. Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. //проект за решение – Общото събрание одобрява и приема годишен финансов отчет на сдружението за 2021 г.;
  4. Освобождаване от отговорност на УС на сдружението за дейността му през 2021 г. //проект за решение – Общото събрание взема решение за  освобождаване от отговорност на УС на сдружението за дейността му през 2021 г.;
  5. Освобождаване и приемане на членове на сдружението. //Проект за решение – Общото събрание взема решение за освобождаване и приемане на членове на сдружението;
  6. Приемане на проекто-бюджет за 2022 г. //проект за решение – Общото събрание приема проекто-бюджет за 2022 г.;
  7. Разни.

Канят се членовете да присъстват лично  на общото събрание или да представят пълномощно в съответствие с изискванията на Устава на сдружението. При липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място, при същия дневен ред и ще вземе решение при наличния кворум.

Спортният сайт на Пазарджик

Спортният сайт на Пазарджик. Създаден на 22 септември 2008 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *