ФК Оборище свиква общо събрание

Време за четене: < 1 минута

Управителният съвет на ФК Оборище (Панагюрище) на основание чл. 12, ал. 5 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно общо събрание на членовете на 05.10.2022 г. от 17:30 часа в гр. Панагюрище, Театър дом–паметник, камерна зала, при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността на сдружението за 2021 г. //проект за решение – Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2021 г.;
  2. Отчет на Контролния съвет на сдружението за 2021 г. //проект за решение – Общото събрание приема доклада на Контролния съвет за 2021 г.;
  3. Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. //проект за решение – Общото събрание одобрява и приема годишен финансов отчет на сдружението за 2021 г.;
  4. Освобождаване от отговорност на УС на сдружението за дейността му през 2021 г. //проект за решение – Общото събрание взема решение за  освобождаване от отговорност на УС на сдружението за дейността му през 2021 г.;
  5. Освобождаване и приемане на членове на сдружението. //Проект за решение – Общото събрание взема решение за освобождаване и приемане на членове на сдружението;
  6. Приемане на проекто-бюджет за 2022 г. //проект за решение – Общото събрание приема проекто-бюджет за 2022 г.;
  7. Разни.

Канят се членовете да присъстват лично  на общото събрание или да представят пълномощно в съответствие с изискванията на Устава на сдружението. При липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място, при същия дневен ред и ще вземе решение при наличния кворум.

Спортният сайт на Пазарджик

Спортният сайт на Пазарджик. Създаден на 22 септември 2008 година.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
Всички коментари
0
Споделете мнението си, като напишете коментарx