Правило №5: Съдия

Време за четене: 4 минути

Правомощия на съдията

Всяка футболна среща се ръководи от съдия, който има пълната власт да прилага Правилата на играта по отношение на срещата, която му е поверена.

Права и задължения

Съдията:

 1. прилага Правилата на играта
 2. ръководи срещата с помощта на асистент-съдиите и, ако е предвидено от случая, четвърти съдия
 3. гарантира, че използваните топки съотвестват на изискванията на Правило 2
 4. гарантира, че екипировката на състезателите съответства на изискванията на Правило 4
 5. следи за изминалото време и води бележки за срещата
 6. спира, преустановява или прекратява срещата, по свое усмотрение, в случай на нарушение на Правилата
 7. спира, прекъсва или прекратява срещата, поради външна намеса от какъвто и да е вид
 8. спира играта, ако по негова преценка, някой от състезателите е получил сериозна контузия и се уверява, че той е напуснал игралното поле. Състезателят, който е бил контузен, може да се върне на игралното поле, едва след като играта бъде подновена
 9. по негова преценка позволява играта да продължи, докато топката не напусне игралното поле в случай, че даден състезател е леко контузен
 10. гарантира, че всеки състезател, който има кървяща рана, напуска игралното поле. Състезателят може да се върне на игралното поле, едва след като е получил сигнал от съдията, който на свой ред се е уверил, че кървеното е спряно
 11. позволява играта да продължи, ако отборът срещу когото е извършено нарушение ще бъде облагодетелстван от това предимство и наказва извършеното нарушение, ако предполагаемото предимство не бъде реализирано в този момент
 12. наказва по-сериозното нарушение, когато състезател извършва повече от едно нарушение по едно и също време
 13. предприема дисциплинарни мерки срещу състезателите, извършили нарушения и отстранява от игра нарушителите. Съдията не е длъжен да предприеме тези мерки веднага, но трябва да го направи веднага щом играта бъде спряна
 14. предприема мерки срещу представители на спортно-техническото ръководство на отборите, които не се държат по подходящ начин и може , по свое усмотрение, да ги отстрани от итралното поле и прилежащите съоръжения
 15. действа съгласно съвета на асистент-съдиите по отношение на инциденти, които са останали извън неговото полезрение
 16. гарантира на игралното поле да не влизат лица, които не са упълномощени за това
 17. предоставя на съостветните органи доклад от срещата, в който е посочена информация, относно дисциплинарни мерки, предприети срещу състезатели и/или  представители на отборите, както и за други инциденти, настъпили преди, по време или след края на срещата

Решения на съдията

Решенията на съдията относно факти, свързани с играта са окончателни, включително и за това дали е отбелязан гол или не и за резултата на мача.

Съдията може да промени решението си единствено, ако установи, че неправилно или по свое усмотрение след консултация с асистент-съдиите или четвърти съдия и при условие, че не е подновил играта или прекратил срещата.

Решения на Международния борд на футболните асоциации

Решение 1

Съдията (или ако случаят го налага), асистент-съдиите или четвъртия съдия) не носи отговорност за:

 1. каквито и да е било контузии понесени от състезатели, официални лица или зрители
 2. каквито и да е било имуществени щети
 3. каквито и да е било щети понесени от отделни лица, клубове, фирми, асоциации или други органи, които са причинени или могат да бъдат причинени от отсъжданията, които той е направил във връзка с Правилата на играта или стандартните процедури по провеждане, изиграване и ръководене на футболни срещи

Тези отсъждания могат да включват:

 1. решение, че състоянието на игралното поле или прилежащите съоръжения, както и метереологичните условия позволяват или не позволяват срещата да бъде проведена
 2. решение срещата да бъде прекратена поради някаква причина
 3. решение относно пригодността за използване на инсталациите и оборудването по време на срещата
 4. решение да бъде или да не бъде спряна срещата поради намеса от страна на зрителите или каквито и да е било проблеми в зрителските сектори
 5. решението да бъде или да не бъде спряна играта, за да могат контузените състезатели да напуснат игралното поле, за да им бъде оказана лекарска помощрешение да настоява контузен състезател да бъде изнесен от игралното поле, за да му бъде оказана лекарска помощ
 6. решение да позволи или да не позволи на състезателите да носят определено облекло или екипировка
 7. решение (дотолкова, доколкото това влиза в правомощията му) да позволи или да не позволи лица (включително представители на отборите или служители на стадиона, служители на реда, фотографи или други представители на медиите) да се намират в непосредствена близост до игралното поле
 8. други решения, които той може да вземе според Правилата на играта или в съотвествие с  неговите задължения, съгласно изискванията на ФИФА, правилата или правилника на конфедерацията, асоциацията-членка или лигата, в рамките на който се провежда срещата

Решение 2

В турнири или в състезания, в които участва четвърти съдия, негова роля и задължения трябва да съответстват на одобрените от МБФА инструкции, които се съдържат в настоящите правила.

Източник: fifa.com

Абониране
Уведомление за
0 Коментара
Inline Feedbacks
Всички коментари
0
Споделете мнението си, като напишете коментарx