1. Начало
 2. »
 3. Футбол
 4. »
 5. Правилата на играта
 6. »
 7. Брой на състезателите

Брой на състезателите

Време за четене: 7 минути

Продължаваме да ви представяме правилата на играта футбол. Днес ще ви запознаем с правило №3 – Брой на състезателите.

Състезатели

В играта участват два отбора, всеки от които се състои от не повече от единадесет състезатели, един от които е вратар. Срещата не може да започне, ако броят на състезателите от даден отбор е по-малък от 7.

 

Официални турнири

По време на срещи от официални турнири, организирани под егидата на ФИФА, конфедерациите или асоциациите-членки, могат да бъдат извършени максимум три смени на състезателите. Правилата на турнира трябва да регламентират допустимия брой смени, от три до максимум седем. В България в аматьорския футбол отскоро са разрешени 5 броя смени.

Други срещи

По време на срещи между “А” отборите максимално допустимият брой смени е шест.

При всички останали срещи могат да се използват повече смени, при условие, че:

– участващите отбори са се споразумели относно максимално допустимия брой смени;

– главният съдия е бил уведомен за това преди началото на срещата.

Ако главният съдия не бъде уведомен или ако отборите не са постигнали споразумение преди началото на срещата, не се разрешават повече от шест смени.

Всички видове срещи

Във всички срещи имената на резервните състезатели трябва да бъдат съобщени на главния съдия преди началото на срещата. Резервни състезатели, чиито имена не са съобщени предварително на главния съдия, не могат да участват в срещата.

Процедура по извършване на смените

СмянаСмяна

За да бъде сменен даден състезател с друг трябва да бъдат спазени следните условия:

 • Главният съдия трябва да бъде уведомен преди да бъде извършена дадена смяна;
 • Резервният състезател може да влезе в игралното поле едва след като състезателят, когото той сменя, е напуснал терена и след като главнитя съдия е дал сигнал;
 • Резервните състезатели могат да влизат на игралното поле единствено до централната линия и при спряна игра;
 • Смяната е извършена, когато резервният състезател влезе на игралното поле;
 • От този момент нататък резервният състезател влиза в игра, а смененият състезател излиза от играта;
 • Сменен състезател няма право да участва повече в срещата;
 • Всички резервни състезатели трябва да се подчиняват на правомощията и компетентността на главния съдия, независимо дали са в игра или не.

Смяна на вратарите

Всеки един от състезателите може да смени вратаря, при условие че:

 • главния съдия да бъде уведомен преди извършването на смяната;
 • смяната се извършва при спряна игра.

Нарушения и санкции

Ако някой резервен състезател или сменен състезател влезе на игралнто поле без разрешението на главния съдия:

 • съдията спира играта (макар и не веднага, ако резервният състезател или смененият състезател не влияе на играта);
 • съдията го предупреждава за неспортсменско поведение и му нарежда да напусне игралното поле;
 • ако съдията е спрял играта, тя трябва да бъде подновена с изпълнение на непряк свободен удар да противниковия отбор от мястото, където се е намирала топката, когато е била спряна играта.

Ако даден състезател замени вратаря, лез преди това да е получил разрешение от гравния съдия:

 • съдията радрешава играта да продължи;
 • винавните състезатели трябва да бъдет предупредени при следващо излизане на топката от игра.

При други нарушения на това правило:

 • виновните състезатели трябва да бъдат предупредени;
 • мачът трябва да бъде подновен с изпълнение на непряк свободен удар от състезател на противниковия отбор от мястото, където се е намирала топката при спирането на играта.

Отстранени титулярни и резервни състезатели

Състезател, който е бил отстранен преди началото на срещата, може да бъде сменен единствено от някой от обявените резервни състезатели.

Обявените резервни състезатели, които са били отстранени преди началото или по време на срещата, не мога да бъдат сменени.

Процедура по извършване на смените

 • Смяна може да се направи само при спряна игра;
 • Асистент съдията подава сигнал, че е поискана смяна;
 • Състезателят, който бива сменен, получава разрешение от съдията да напусне игралното поле, освен ако той вече не е извън него, поради причини, които отговарят на Правилата на играта;
 • Съдията дава разрешение резервният състезател да влезе на игралното поле;
 • Преди да влезе на игралното поле, резервният състезател изчаква състезателят, когото той заменя, да напусне игралното поле;
 • Състезателят, който бива заменен не е длъжен да напусне игралното поле от централната линия;
 • При определени обстоятелства може да бъде отказано разрешение за смяна, например ако резервният състезател не е готов да влезе на игралното поле;
 • Резервен състезател, който не е завършил процедурата по смяната чрез стъпване на игралното поле, не може да поднови играта чрез изпълнение на странично хвърляне или ъглов удар;
 • Ако състезател, който трябва да бъде сменен, откаже да напусне игралното поле, играта продължава;
 • Ако бъде извършена смяна по време на почивката между полувремената или преди продължение, то процедурата трябва да бъде извършена преди началото на второто полувреме или на продължението.

Допълнителни лица на игралното поле

Външни лица

Всеки, който не е посечен в списъка на отбора като състезател, резервен състезател или лице от спортно-техническото ръководство на отбора се счита  за външно лице, както и за такъв  се счита състезател отстранен от игра.

Ако външно лице лице навлезе на игралното поле:

 • Главният съдия трябва да спре играта (това може да не е веднага, ако външното лице не влияе на играта);
 • Главният съдия трябва незабавно да го отстрани от игралнот ополе и прилежащите територии;
 • Ако главният съдия спре мача, той трябва да поднови играта със съдийска топка от мястото, където се е намирала топката в момента, когато играта е била спряна, освен ако играта не е била спряна вътре във вратарското поле. В този случай главният съдия пуска съдийска топка на линията на вратарското поле, която е успоредна на линията на вратата в точката, която е разположена най-близо до мястото, където е било спряна играта.

Лица от спортно-техническото ръководство на отбора

Ако лице от спортно-техническото ръководство на отбора лезе на игралното поле:

 • Главният съдия трябва да спре играта (това може да не е веднага, ако лицето не влияе на играта или ако може да бъде отсъден авантаж);
 • Главният съдия трябва да го отстрани от игралното поле и ако поведението му е безотговорно, съдията трябва да го отстрани от игралното поле и прилежащите  територии;
 • Ако главният съдия спре мачатой трябва да поднови играта със съдийска топка от мястото, където се е намирала топката в момента, когато играта е била спряна, освен ако играта не е била спряна вътре във вратарското поле. В този случай главният съдия пуска съдийска топка на линията на вратарското поле, която е успоредна на линията на вратата в точката, която е разположена най-близо до мястото, където е било спряна играта.

Състазател извън игралното поле

Ако състезател влезе отново на терена без разрешение на главния съдия, след като е напуснал за коригиране на непозволена екипировка, да му бъде оказана медицинска помощ, вследствие на контузия или нараняване, или тъй като по екипа на състезателя има кръв или поради някаква друга причина, главният съдия трябва:

 • да спре играта (това може да е е веднага, ако лицето не пречи на играта или ако може да бъде отсъден авантаж);
 • да предупреди състезателя за влизане на терена без разрешение;
 • да инструктира състезателя да напусне терена, ако е необходимо.

Ако главният съдия спре играта, той трябва да я поднови:

 • с непряк свободен удар за противниковия отбор от мястото, където се е намирала топката при спирането на играта в случай че няма друго нарушение;
 • в съотвествие с правило 12, ако състезателят нарушава настоящото правило.

Ако състезател случайно пресече някоя от линиите, ограничаващи игралното поле, това не се счита за нарушение. Излизането извън игралното поле може да се приеме като част от движение по време на игра.

Резервен състезател или сменен състезател

Ако резервен състезател или сменен състезател влезе на терена без разрешение, съдията трябва:

 • да спре играта (това може да е е веднага, ако лицето не пречи на играта или ако може да бъде отсъден авантаж);
 • да отправи предупреждение на състезателя за неспортсменско поведение;
 • състезателят трябва да напусне терена.
Ако съдията спре играта, тя трабва да бъде подновена с непряк свободен удар за противниковия отбор от мястото, където се е намирала топката при спирането на играта.

Отбелязан гол при присъствието на допълнително лице не терена

Ако след като е бил отбелязан гол и преди подновяването на играта, съдията установи, че на терена е имало допълнително лице в момента на отбелязване на гола:
Съдията трябва да отмени гола ако:
 • допълнителното лице е външно лице и е повлияло на играта;
 • допълнителното лице е състезател, резервен състезател, заменен състезател или лице от спортно-техническто ръководство на отбора, свързано с отбора, който е отбелязал гола.
Съдията трябва да признае гола, ако:
 • допълнителното лице е външно лице и не е повлияло на играта;
 • допълнителното лице е състезател, резервен състезател, заменен състезател или лице от спортно-техническто ръководство на отбора, свързано с отбора, който е допуснал отбелязването на гола.

Минимален брой състезатели

Ако правилата на турнира посочват, че всички състезатели и резервните състезател трябва да бъдат посочени поименно преди началото на срещата и отборът започва мача с по-малко от 11 състезатели, то само състезателите, които са посочени в стартовия списък могат да попълват единадесеторката при пристигането им.

Въпреки това, мач НЕ МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ, ако някой от отборите се състои от по-малко от седем състезатели, като минимално необходимият брой състезатели за ПРОДЪЛЖАВАНЕТО на мача се определя от асоциациите-членки. Становището на Международния борд на Футболната Асоциация обаче е, че мачът не трябва да продължи, ако някой от отборите е с по-малко от седем състезатели.

Ако в един от отборите има по-малко от седем състезатели, защото един или повече състезатели умишлено са напуснали терена, съдията не е задължен да спре мача и се отиграва авантаж. При такива случаи главният съдия не трябва да позволява подновяването на мача, след като топката излезе от игра, ако отборът не се състои от минималния брой от седем състезатели.

Източник: fifa.com

Абониране
Уведомление за
0 Коментара
Inline Feedbacks
Всички коментари
0
Споделете мнението си, като напишете коментарx