Игралното поле

Време за четене: 4 минути

Уважаеми читатели на pzsport.info,

използваме паузата в шампионата, за да ви представим нашата нова рубрика “Правилата на играта”. В нея ние ще се стараем всяка седмица да ви представяме по едно правило, за да може да запознаем състезатели, треньори, ръководители и запалянковци с правилата на играта, утвърдени от ФИФА. Нашето търсене на такива правила в Интернет се оказа безуспешно. С риск да бъдем първи в това си начинание, очакваме от вас мнения и коментари за тази наша нова инициатива. Надяваме се тази рубрика да бъде полезна и да възпитава всички нас в коректно отношение към играчите на противниковите отбори, към съдиите и останалите служебни лица в мача и да властва честната игра.

Покритие на игралното поле

Мачове могат да се играят върху терени с естествено или изкуствено покритие, в съотвествие с правилата на състезанието. Цветът на изкуственото покритие трябва да е зелен. Когато се използва изкуствено покритие при мачове от състезания между национални отбори на асоцииациите членки на ФИФА или мачове от международни клубни състезания, повърхността трябва да отговаря на изискванията на Понятието на ФИФА за футболна тревна площ или Международен стандарт за изкуствена тревна площ, освен ако от ФИФА не е предоставено специално разрешение.

Маркировка на игралното поле

Игралното поле трябва да бъде правоъгълно и маркирано с линии. Линиите служат за обозначаване на границите на отделните полета на игралното поле. Двете по-дълги линии се наричат странични линии. Двете по-къси линии в края на игралното поле се наричат линии на вратата. Игралното поле се разделя на две половини от централната линия, която съединява средата на двете странични линии. Центърът на игралното поле се обозначава в средата на централната линия. Около точката на центъра се очертава кръг с радиус 9,15 метра. Извън игралното поле може да се постави маркировка на 9,15 метра от дъгата за изпълнение на ъглов удар под прав ъгъл на линиите на вратата и страничните линии, които да гарантират, че защитниците спазват това разстояние при изпълнение на ъглов удар.

Размери

Дължината на страничната линия трябва да бъде по-голяма от дължината на линията на вратата. Всички линии трябва да са с еднаква ширина, която не трябва да надвишава 12 см.

Минимална дължина на страничната линия: 90 метра; при международни мачове 100 метра;

Максимална дължина на страничната линия: 120 метра; при международни мачове 110 метра;

Минимална ширина на линия на вратата: 45 метра; при международни мачове 64 метра;

Максимална ширина на линия на вратата: 90 метра; при международни мачове 75 метра.

Вратарско поле

Начертават се две линии перпендикулярно на линията на вратата, на разстояние 5,50 метра от вътрешната страна на страничните греди. Тези линии продължават в игралното поле с дължина 5,50 метра и са съединени с помощта на трета линия, която е начертана успоредно на линията на вратата. Зоната, която е очертана от тези линии и линията на вратата, представлява вратарското поле.

Наказателно поле

Начертават се две линии перпендикулярно на линията на вратата, на разстояние 16,50 метра от вътрешната страна на страничните греди. Тези линии са с дължина 16,50 метра и са съединени с помощта на трета линия, която е начертана успоредно на линията на вратата. Зоната, която е очертана от тези линии и линията на вратата, представлява наказателното поле. В границите на наказателното поле се маркира точка за изпълнение на наказателен удар (дузпа) на разстояние 11 метра от средата между страничните греди и на същото разстояние от голлинията. Извън наказателното поле се маркира дъга с радиус 9,15 метра с център точката за изпълнение на дузпи.

Флагчета

Във всеки един от ъглите на игралното поле трябва да бъде монтиран прът с височина не по-малко от 1,50 метра, на който се закача флагче. Върхът на пръта не трябва да бъде остър. Флагчета може да бъдат монтирани и от двата края на централната линия, на разстояние не по-малко от 1 метър зад страничната линия.

Дъга за изпълнение на ъглови удари (корнери)

От центъра на всяко ъглово флагче се чертае дъга с радиус 1 метър, в рамките на игралното поле, за изпълнение на ъглови удари.

Врати

Вратите трябва да бъдат монтирани в средата на на всяка от линиите на вратата. Вратите се състоят от две странични греди, които са разположени вертикално на еднакво разстояние от флагчетата за корнери и съединени отгоре от хоризонтална напречна греда. Страничните греди и напречната греда трябва да бъдат изработени от дърво, метал или друг одобрен материал. Те трябва да са с квадратно, правоъгълно, кръгло или елипсовидно сечение и не трябва да са опасни за състезателите. Разстоянието между страничните греди трябва да бъде 7,32 метра, а разстоянието между долния край на напречната греда и земята трябва да бъде 2,44 метра. Както страничните греди, така и напречната греда трябва да имат еднаква ширина и дебелина, която да не надвишава 12 см. Голлиниите трябва да имат същата ширина като страничните и напречната греда. Между гредите и земята зад вратата може да бъде закрепена мрежа, при условие, че има подпори и не пречи на действията на вратаря. Страничните и напречната греда трябва да бъдат боядисани с бяла боя.

Безопасност

Вратите трябва да бъдат безопасно закрепени към земята. Използването на преносими врати е допустимо единствено, ако те отоварят на това изискване.

Източник: fifa.com

Абониране
Уведомление за
0 Коментара
Inline Feedbacks
Всички коментари
0
Споделете мнението си, като напишете коментарx